ინფორმაცია

შემთხვევითი: განმარტება და მნიშვნელობა

შემთხვევითი: განმარტება და მნიშვნელობა


ბოტანიკური ლექსიკონი

სათავგადასავლო

აზარტული ორგანო განისაზღვრება როგორც ნებისმიერი ორგანო, რომელიც ვითარდება ანომალურ წერტილში, მაგალითად ფუძეებზე დაბადებული ფესვები (ავანტიური ფესვები); კვირტები, რომლებიც წარმოიქმნება ფოთლების ღერძთან, მაგრამ მცენარის სხვა ადგილებში (ავანტიური კვირტები) და ა.შ.

ტერმინი "ავანტიურისტი" ასევე გამოიყენება სხვა რეგიონებიდან შემოტანილი მცენარეების აღსაწერად, რომლებიც ახალ გარემოში ვრცელდებიან და იქცევიან როგორც ძირძველი და კონკურენციას უწევენ მშობლიურ მცენარეებს.

ბოტანიკური ლექსიკონი A- დან Z- მდე.

A - B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y - ზ


ვიდეო: Week 7